Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Personalehåndbog

​Velkommen hos Byggefirmaet Staun

Byggefirmaet Staun byder dig hermed velkommen som medarbejder. På denne side finder du information, som er vigtig for dit arbejde, ligesom du kan læse om dine rettigheder og forpligtigelser over for din nye arbejdsplads.

Siden er vores personalehåndbog, og du vil ikke få udleveret en trykt håndbog. Siden vil løbende blive opdateret, så du altid kan finde den nyeste information om løn, ferie, kørsel etc.

Det er vigtigt, at du altid prøver at finde svar på dine spørgsmål på denne side, før du kontakter kontoret eller byggelederen.


Kontaktpersoner

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i denne personalehåndbog, er du velkommen til at kontakte nedenstående. Du finder telefonnumre og mailadresser under kontakt på hjemmesiden.

 • Løn, ferie og ansættelse: Bogholder Pia Staun
 • Telefoner og tablets: Entrepriselder og partner Niclas Staun
 • Biler, værktøj og andet materiel: Projektleder René Knudsen


Registrering af timer

Som svend hos Byggefirmaet Staun skal du udfylde en elektronisk timeseddel hver dag. Timesedlen kører via en app, som findes på Ipads i biler og skurvogne. Det er vigtigt, at du er påpasselig med at registrere timer hver dag, da vi ellers ikke kan sikre, at du får den rigtige løn udbetalt.

Smartphone

Hvis du har behov for det, kan du efter nærmere aftale få udleveret en smartphone til firmatelefon. Du skal kvittere skriftligt for den samt skrive under på, at du er indforstået med reglerne for brugen af den. Du skriver sålees under på, at telefonen ikke må bruges til private samtaler og SMS samt private søgninger på internet, YouTube mm.

Du må heller ikke ændre telefonens PIN-kode og tilføje eller slette konti på telefonen (fra fx Google, Microsoft og Apple).

Telefon og lader skal afleveres, når ansættelsesforholdet ophører eller på forlangende. Hvis telefon og lader ikke afleveres, er Byggefirmaet Staun A/S berettiget til at tilbageholde Kr. 900,- i den sidste lønudbetaling som kompensation.


Arbejdstid

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge, som fordeles således, med mindre andet er aftalt med din projektleder:


 • Mandag til torsdag 7.00 til 15.15
 • Fredag 7.00 til 14.45
 • Frokostpause er fra 9.00 til 9.15
 • Middagspause er fra 12.00 til 12.30


Bemærk, at pauserne ikke er betalte. Private ærinder afholdes i de faste pauser eller efter aftale med projektlederen/ kontoret.

Løn, pension og kørepenge for svende

​Byggefirmaet Staun er tilsluttet Dansk Håndværk, som har overenskomst med 3F.

Der udbetales løn hver 14. dag i lige uger. Lønforhandling sker i april/ maj med virkning fra 1. maj. Se gældende lønaftale under ”løn og pension”. Her finder du også takser for skattefri kørsel i egen bil, som skal indberettes på særskilt blanket.

Pension udbetales ifølge overenskomst med 3F og Dansk Håndværk gennem PensionDanmark.

Der er tegnet en forsikring gennem 3F for håndværkere og lærlinge, der dækker op til 10 behandlinger ved fysioterapi/kiropraktor og akutte operationer, hvis der er ventetid på disse. Forsikringen dækker også psykisk førstehjælp.

Overarbejdstillægget beregnes af den personlige timeløn. Overarbejde betales for de første tre timer med et tillæg af 50%. Efterfølgende timer betales med et tillæg af 100%. Søn- og helligdage betales ligeledes med et tillæg af 100%. Frivilligt overarbejde kan aftales uden tillæg.


Løn, pension og kørepenge for funktionærer

Løn forhandles individuelt med den enkelte funktionær i henhold til medarbejderens erfaring og arbejdsopgaver. Pensionsordning tegnes gennem PFA, mens sundhedsforsikringen er gennem Dansk Sundhedsforsikring.

Det er medarbejderens eget ansvar at sikre, at man via ens pensionsordning har de forsikringsdækninger, man mener, der er behov for, da de hos de fleste pensionsselskaber kan reguleres efter eget ønske.

Sygdom og andet fravær

​Sygemelding skal som udgangspunkt altid ske til den projektleder, du arbejder for. Alternativt kan du melde dig syg ved at ringe til hovednummeret 9834 1313 efter kl. 7.00.

Af hensyn til den daglige planlægning er det et ønske, at Byggefirmaet Staun orienteres dagligt ved fortsat sygdom. Ved flere sygeperioder vil der blive indkaldt til et møde for at finde en løsning for medarbejderen og virksomheden. Der laves statistikoversygefravær.

Selvom du har meldt dig syg, skal du fortsat registrere dine timer elektronisk på Ipad eller smartphone. Ved spørgsmål kan du kontakte Niclas Staun.

Ferie og ferie-fridage ​

Sommerferien strækker sig over tre uger i juli og vil blive varslet tre måneder før – individuel ferie kan dog aftales.

Der er ferielukket mellem jul og nytår. Fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt den 24/12 holdes som feriefridag/ SH-dag.

Øvrige ferie/ ferie-fridage skal varsles til Pias Staun mindst 14 dage før afholdelse. Dette gøres via mail eller telefon. Efter accept får du en SMS om, at din ferie er godkendt.

Selvom du ferie/ feriefridag er godkendt, skal du fortsat registrere det elektronisk på Ipad eller smartphone. Ved spørgsmål kan du kontakte Niclas Staun.

Lærlinge på skole

​Hvis som lærling hos Byggefirmaet Staun er på skole, skal du fortsat indberette timer elektronisk, hvilket gøres på Ipad eller telefon. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Niclas Staun.

Fravær skal også meldes til både skolen og Byggefirmaet Staun, da det har betydning for den refusion, vi modtager.

Arbejdsmiljø og Sikkerhed på byggepladser

Vores arbejdspladsvurdering (APV) bruges i forbedringen af arbejdsmiljøet i virksomheden og ajourføres løbende. APV’en revideres mindst hvert tredje år.

Du kan se den gælde APV og handlingsplan på intranettet under ”Hent dokumenter”, hvor du også finder sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og materialer.

Arbejdsmiljøproblemer, som ikke er behandlet i APV’en, skal drøftes med sikkerhedsgruppen.

Lifte, truck og faldsikringer kontrolleres en gang årligt af autoriseret firma.

Alle ulykker og nærved-ulykker skal indberettes til projektlederen samt Pia Staun. Ulykker og nærved-ulykker analyseres af sikkerhedsgruppen, som beslutter, hvad der kan gøres for at undgå gentagelse.

Husk altid:

 • Udleveret stillads, stiger, rækværk med mere skal benyttes i henhold til Arbejdstilsynets regler
 • Førstehjælpskasse og øjenskyl forefindes i skurvogne, biler og tasker
 • I tilfælde af særligt farligt arbejde (tagarbejde mm) samt andre sikkerhedsspørgsmål bruges BAR-vejledningerne.
 • Alle henvendelser fra pressen vedrørende ulykker skal henvises til Henrik Staun


Arbejdstøj og sikkerhedspakke

Der udleveres en sikkerhedspakke, der blandt andet indeholder hjelm, høreværn, øjenværn, arbejdshandsker mm. Når du stopper hos Byggefirmaet Staun skal arbejdstøj og sikkerhedspakke leveres tilbage.


Værktøj og andet materiel

Alt udleveret værktøj skal registreres på værkstedet ved at notere det på tavlen ved døren til skruerummet. Værktøjet skal behandles håndværksmæssigt korrekt. Værktøj, der på forsætlig vis beskadiges eller bortkommer, er erstatningspligtigt. Dog er der ingen erstatningspligt ved tyveri af værktøj, som er opbevaret forsvarligt.

Husk, at alt værktøj, du låner, skal registreres og afleveres som normalt. Der kan desuden opkræves et depositum.

Hvis du har spørgsmål til værktøj, er du velkommen til at kontakte René Knudsen.


Biler

Byggefirmaets Stauns bilpark anvendes til transport af materialer og personer til og fra byggepladser. Bilerne må ikke anvendes til privat kørsel af nogen art.

Hvis du får stillet en firmabil til rådighed, gælder der desuden følgende regler:

 • Bilen skal holdes ren og ryddelig indvendigt og udvendigt. Rengøring og vask skal ske i fritiden
 • Serviceeftersyn skal overholdes
 • P-licens ved opgaver i Aalborgs midtby skal bestilles hos entrepriselederen eller kontoret
 • Bilens kilometerstand skal registreres ved påfyldning af brændstof
 • Bilen skal afleveres på arbejdspladsen, hvis du holder ferie mere end en uge
 • Bilerne skal afleveres i tilfredsstillende stand, både i kabine og varerum
 • Eventuelle skader skal straks anmeldes til kontoret

Ved udlevering af bil, vil du skulle underskrive en erklæring vedrørende ovenstående punkter. Hvis de ikke overholdes, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Til hver bil hører et Shell dieselkort, som er mærket med bilens nummer og registreringsnummer. Kortet følger således den enkelte bil og må ikke anvendes til tankning af andre biler, lifte med mere.
Ved tankning skal bilens kilometerstand indtastes enten i butikken eller ved standeren udenfor. På denne måde har vi altid overblik over det samlede brændstofforbrug.


Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hos Byggefirmaet Staun afholder vi årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere. Som forberedelse til samtalen skal medarbejderen læse vores medarbejderudviklingsskema igennem. Skemaet kan hentes under ”Hent dokumenter” og vil danne grundlag for samtalen.
Medarbejderudviklingssamtaler afholdes mellem den enkelte medarbejder og den ansvarlige leder. Her drøftes nuværende og fremtidige funktioner og arbejdsopgaver i virksomheden, så medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

Hos Byggefirmaet Staun mener vi, at det er de faglige kompetencer, der bærer firmaets eksistens. Derfor er det vigtigt, at der sker en løbende uddannelse af medarbejderne til de stadigt stigende krav, der er i byggeriet.

Videoovervågning

​Værksted, lager og kontor er videoovervåget på grund af tyverisikring. Systemet er aktivt 24 timer i døgnet, og optagelserne lagres elektronisk.

Alarm og nøgler

Der kan efter behov og nærmere aftale udleveres nøgler og alarmkoder til værkstedet. Begge dele er strengt personlige og må ikke overdrages til andre.

Når du stopper hos Byggefirmaet Staun

Vi håber naturligvis, at du vil blive glad for at arbejde hos os. Men når vores veje igen skilles, vil vi bede dig om at aflevere de ting tilbage, du har fået udleveret, fx:

 • Smartphone inkl. oplader
 • Firmabil
 • Nøgle til bil samt bygningen
 • Værktøj
 • Sikkerhedspakke
 • PC og tablets

Eget arbejde for Byggefirmaet Stauns kunder

Når du arbejder ved en kunde for Byggefirmaet Staun, er det ikke tilladt at lave aftaler om byggeopgaver uden om firmaet med denne kunde under og efter byggeriet. Overtrædes dette, er det fyringsgrundlag.

Brug af skurvogne

Vi har regnet på, at hvis en medarbejder arbejder et helt år sidder han ca. 150 timer = fire uger og spiser sin mad i skurvognen. Derfor må det være i alles interesse, at man rydder op efter sig selv og holder skurvognene rene. Det tager ca. 15 minutter om ugen at have et pænt sted at være.


Alkohol, rygning og euforiserende stoffer

Vi ser ikke et problem i, at en håndværker nyder en enkelt øl, hvis lejligheden byder sig (fx hvis kunden byder på en øl i varmen eller ved rejsegilder). Men skal man ud til en anden kunde senere samme dag,  er det ikke tilladt at lugte af øl.

Rygning foregår uden for værksted, skurvogn og biler. Der må heller ikke ryges indenfor hos kunderne. Rygning skal generelt tilpasses i forhold til dine pauser. Disse regler for rygning gælder både almindelige cigaretter, piber med mere samt e-cigaretter.

Er man i arbejdstiden beruset eller påvirket af euforiserende stoffer, er det øjeblikkeligt bortvisningsgrundlag, da dette altid vil blive betragtet som en sikkerhedsrisiko. Overtrædelse af reglerne for rygning medfører advarsel, og gentagelse kan medføre bortvisning.

Bemærk, at vi gennem vores sundhedsforsikring kan tilbyde hjælp i forbindelse med misbrug.

Brug af IT

Alle brugere er ansvarlige for enhver brug af deres personlige adgange og har pligt til at håndtere passwords med videre forsvarligt, så de ikke utilsigtet kommer i hænderne på andre.

Der må ikke foretages ulovlige handlinger ved brug af Byggefirmaet Stauns IT-faciliteter og internet. Fx er download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt, ligesom kopiering og distribution af piratkopier ikke må finde sted.

Brug af Internet skal desuden ske med omtanke, da infektion med virus eller anden skadelig software kan få store negative konsekvenser.

Søg ikke efter ”useriøse” sider. Der kan ikke gives en fast definition på, hvad ”useriøse” sider er, men et pejlemærke kan være sund fornuft og undgåelse af sider med porno, spil, chat, hacker, musik, video, fildeling og lignende. Udover at søgningen på nogle af disse typer hjemmesider kan være ulovlige, er det ofte på denne type sider, at der gemmer sig virus, spyware og ødelæggende programmer.

Af sikkerhedsmæssige grunde må medarbejdere ikke installere øvrigt software på pc’erne uden forudgående accept fra Niclas Staun. Det er brugerens eget ansvar at sikre, at licensregler og rettigheder overholdes for disse programmer.

Presse- og medier

Vi ønsker at sikre, at Byggefirmaet Stauns kommunikation med omverdenen altid er baseret på de samme korrekte og pålidelige oplysninger. Vi ønsker at fremstå som én virksomhed udadtil. Derfor er det nødvendigt at begrænse antallet af medarbejdere, som har tilladelse til at udtale sig til offentlige medier som f.eks. TV, aviser og fagblade.

Som udgangspunkt er det kun indehaverne, som må udtale sig til pressen. Alle henvendelser fra pressen skal derfor henvises ledelsen.

I konkrete sager kan der gives tilladelse til andre medarbejdere om at udtale sig. Når tilladelse er opnået, skal udtalelser altid koordineres med Henrik Staun.

Databeskyttelse (GDPR)

Som led i din ansættelse vil Byggefirmaet Staun behandle en række oplysninger om dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Byggefirmaet Staun er dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er:

Indehaver Henrik Staun
Byggefirmaet Staun A/S
CVR nr.: 40654186
Vokslevvej 35, 9240 Nibe

Tlf. 98341313
henrik@staun.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne håndtere dit ansættelsesforhold, herunder din løn, ferie, kurser, refusion, krav fra lovgivning samt overenskomster og lignende.
Behandlingen vil omfatte blandt andet indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse af dine personoplysninger.

De oplysninger, som vi behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med din ansættelse eller under din ansættelse. Det er derudover oplysninger, som opstår som led i din ansættelse. Endelig kan det være oplysninger, som vi modtager eller indhenter hos andre, herunder offentlige myndigheder.

Byggefirmaet Staun behandler kun oplysninger, som er relevante for dit ansættelsesforhold. Hvis du ikke vil meddele de personoplysninger, som er nødvendig for, at vi kan håndtere dit ansættelsesforhold, er det ikke muligt at opretholde ansættelsen.

Almindelige personoplysninger

De oplysninger, som Byggefirmaet Staun, primært behandler om dig som led i dit ansættelsesforhold, er såkaldte almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, billede, nærmeste pårørende, din løn, bankoplysninger, sygefravær og andet fravær, faglige kvalifikationer og lignende
CPR-nummer

Byggefirmaet Staun vil behandle dit personnummer (CPR-nummer), idet vi er forpligtet til at behandle personnummeret som led i håndtering af løn og indberetning til SKAT mv.

Følsomme personoplysninger

Byggefirmaet Staun vil behandle oplysninger om din fagforeningsmæssige tilknytning. Desuden vil det i forbindelse med dit ansættelsesforhold kunne blive nødvendigt at behandle oplysninger om dit helbred.

Oplysninger om strafbare forhold

Byggefirmaet Staun behandler som udgangspunkt ikke oplysninger om strafbare forhold vedrørende dig. Vi vil dog i konkrete tilfælde behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for ansættelsesforholdet, eller for at vi kan byde på en opgave eller opfylde en kontrakt. Desuden vil vi behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis der opstår mistanke om, at du har begået noget strafbart.

Særligt om videregivelse og overførsel

Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Byggefirmaet Staun vil dog videregive oplysninger om dig i det omfang, vi er forpligtet til det. Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder, fx SKAT, hvilket vi er forpligtet til at gøre. Endelig kan det være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision eller lignende.

Byggefirmaet Staun overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Data om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og arbejdsrelateret behov for at opbevare dem til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser eller opgaver, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.


Dine rettigheder

​Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Byggefirmaet Staun behandler om dig:

 • Retten til indsigt
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige Henrik Staun.

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Byggefirmaet Staun ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.


Hent dokumenter

 • Skema til medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Gældende APV
 • Gældende lønaftale


Sikkerhedsdatablade

Byggefirmaet Staun A/S

​Vokslevvej 35, 9240 Nibe

CVR: 40654186​

Telefon: 98 34 13 13

Vi er medlem af

følg os på SOciale medier